Smještaj Sitno - spomenak mista poljičkogEnglish
crvena1.gif (970 bytes) Povijest
crvena1.gif (970 bytes) Crkve
crvena1.gif (970 bytes) Prezimena
crvena1.gif (970 bytes) Zanimljivosti
crvena1.gif (970 bytes) Telefoni
crvena1.gif (970 bytes) Linkovi
crvena1.gif (970 bytes) Posveta

Ukras svijeta

Encarta - mapa
Sitno je smješteno u istočnom dijelu općine Split. To je prostor drevnih Poljica gdje se stoljećima održala Poljička kneževina (župa ili republika).
Mjesto leži na zapadu srednjih Poljica, te je kako piše u Poljičkom statutu, jedno od dvanaest glavnih poljičkih sela - katuna. Katastarska općina Sitno graniči s ovim katastarskim općinama:

- na sjeveru Dugopolje, Kotlenice i Dolac Donji
- na istoku Dubrava i Tugare
- na jugu Srinjine
- na zapadu Žrnovnica.

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, Sitno Donje je imalo 300 stanovnika, a Sitno Gornje 297 stanovnika. Broj stanovnika je u porastu, tako da je prema popisu iz 2001. godine Sitno Donje imalo 314 stanovnika, a Sitno Gornje 346 stanovnika.

Poljica se prostiru jugoistočno od Splita, oko Mosora, koji se kao njihova kičma proteže u dužini od 27 km (mapa Mosora). Najviši je vrh na zapadu Veliki Kabal (Ljuti kamen-1339 m), a na istoku Sv. Jure (Kozik-1319 m). S juga se pružaju dva planinska ogranka: Sridivica ili Markovača (od rijeke Žrnovnice do Srinjina, visoka do 433 m), te Vršina (od Omiša do Žrnovnice u dužini od 17 km, s najvišim vrhom 594 m).
Cetina optače Poljica od Trilja do svoga ušća, u dužini od 50 km. Na sjeverozapadu je najteže odrediti granicu Poljica. U Poljičkom statutu (od godine 1482.) stoji označena ta sjeverozapadna međa kao i ostatak granice Poljica ovako:

"Počimljući od zapada i od mora di stecaet se rika Žnovnica, uz brdo prvo Stojni Kamin, pod Kaminom uprav k moru, a gori uz riku Vrilo Žnovnice, uprav Pećica, granica na Ošlji art, granica voda Sedrenik. Peć u Krivica, granica Kučišća, granica u Konjevodu, granica Trnova kamenica, granica Obišeni dub, kod njega granica Vladavića dubrava, brdo Samolek, mali Konačnik, Cetina pod Gardun. Pak niz Cetinu uprav izpod sela Čaporic, ispod sela Ugljani, niz Cetinu, ali posrid rike u Blato od Radobilje, niz riku pod Kreševo, pod selo Katuni, sve niz riku u Perućicu, pod grad Zadvarje, niz riku pod Slime u Kučiće, niz riku pod Miric, Viseć, Medviju, niz riku prid grad Omiš. Pak u more, a niz more do Stobreča aliti u riku Žnovnicu."

Mapa Poljica

  • Mapquest mapa   Nešto drukčiji prikaz šire okolice Splita.
  • Raspored polazaka autobusa broj 28 (Split - Sitno - Dubrava) s Obale lazareta (kod Lučke kapetanije Split).
Povijest | Crkve | Prezimena | Zanimljivost | Telefoni | Linkovi | Posveta
Sitno - spomenak mista poljičkogVrh

sitno,smještaj,poljica,dalmatia,dalmacija,croatia,hrvatska,mosor,split